Przekaz do e-Deklaracje
Bezpłatny komponent e-Deklaracje
Do pobrania
Przykładowe ekrany
Najczęściej zadawane pytania
Wstęp
Folder roboczy i DOKUMENT.INI
XML deklaracji PIT-11(21)
XML deklaracji PIT-11(19)
XML deklaracji PIT-40(17)
XML deklaracji PIT-4R(3)
XML deklaracji PIT-8AR(1)
XML deklaracji PIT-11(19) z ORD-ZU(2)
XML innych deklaracji
Podsumowanie
XML deklaracji VAT-7(12)

Zawartość pliku XML deklaracji VAT-7(12) dla miesiąca listopad 2011 została wylistowana poniżej (w przykładzie zmieniono jedynie dane identyfikacyjne i kwoty - zmieniony plik został podpisany i wysłany do systemu e-Deklaracje, następnie zostało odebrane UPO z kodem 200):

<Deklaracja>
  <Naglowek>
    <KodFormularza kodPodatku="VAT" kodSystemowy="VAT-7 (12)" rodzajZobowiazania="Z" wersjaSchemy="1-0">VAT-7</KodFormularza>
    <WariantFormularza>12</WariantFormularza>
    <CelZlozenia poz="P_7">1</CelZlozenia>
    <Rok>2011</Rok>
    <Miesiac>11</Miesiac>
    <KodUrzedu>1437</KodUrzedu>
  </Naglowek>
  <Podmiot1 rola="Podatnik">
    <OsobaFizyczna>
      <NIP>1111111111</NIP>
      <ImiePierwsze>JAN</ImiePierwsze>
      <Nazwisko>NOWAK</Nazwisko>
      <DataUrodzenia>1965-02-02</DataUrodzenia>
      <PESEL>65020200074</PESEL>
    </OsobaFizyczna>
    <AdresZamieszkaniaSiedziby rodzajAdresu="RAD">
      <AdresPol>
        <KodKraju>PL</KodKraju>
        <Wojewodztwo>MAZOWIECKIE</Wojewodztwo>
        <Powiat>WARSZAWA</Powiat>
        <Gmina>BIAŁOŁĘKA</Gmina>
        <Ulica>UL. NOWODWORSKA</Ulica>
        <NrDomu>22 G</NrDomu>
        <Miejscowosc>WARSZAWA</Miejscowosc>
        <KodPocztowy>03-133</KodPocztowy>
        <Poczta>WARSZAWA</Poczta>
      </AdresPol>
    </AdresZamieszkaniaSiedziby>
  </Podmiot1>
  <PozycjeSzczegolowe>
    <P_29>12300</P_29>
    <P_30>2300</P_30>
    <P_45>12300</P_45>
    <P_46>2300</P_46>
    <P_51>1230</P_51>
    <P_52>230</P_52>
    <P_55>230</P_55>
    <P_58>2070</P_58>
    <P_60>0</P_60>
    <P_65>0</P_65>
    <P_70>2</P_70>
    <P_71>2</P_71>
  </PozycjeSzczegolowe>
  <Pouczenie>W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz.58 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn. zm.).</Pouczenie>
  <Oswiadczenie>Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.</Oswiadczenie>
</Deklaracja>

Czytaj dalej...

Bezpłatny komponent e-Deklaracje
Do pobrania
Wdrożenie
Przykładowe ekrany
Najczęściej zadawane pytania