Przekaz do e-Deklaracje
Do pobrania
Wdrożenie
Przykładowe ekrany
Najczęściej zadawane pytania
Dystrybucja i licencjonowanie
Sprawdzone certyfikaty
Najnowsze zmiany

Lista najnowszych zmian:

2-02-2015, wersja 3.00

1. Dodano możliwość podpisywania deklaracji danymi autoryzacyjnymi.

22-01-2015, wersja 2.21

1. Poprawiono odbiór UPO w trybie tzw. batch, czyli nie wymagającym potwierdzania odbioru przez użytkownika - w poprzedniej wersji odbiór UPO wymagał jednak potwierdzania ekranów przez użytkownika.

10-01-2015, wersja 2.20


1. Dodano dwie nowe opcje umożliwiające uruchomienie programu w trybie tzw. batch, czyli nie wymagającym potwierdzania wysyłki przez użytkownika. Uruchomiony w takim trybie program wyśle dokument do wskazanego serwera i zakończy działanie. W takim przypadku warto uaktywnić opcję 'Trwały PIN' w ustawieniach karty kryptograficznej (zwykle zakładka 'Konfiguracja' w opcjach dotyczących karty kryptograficznej w Panelu Sterowania Windows) - wtedy wysyłka staje się całkowicie automatyczna i można w ten sposób 'seryjnie' wysłać dowolną liczbę kolejnych dokumentów. Szczegóły zostały opisane na stronie 'Wdrożenie'.

24-01-2013, wersja 2.11


1. Poprawiono graficzny wygląd niektórych okien.

13-01-2013, wersja 2.10

1. Dodano obsługę certyfikatów o długości klucza publicznego innej niż 1024 bity. Dotyczy to aktualnie głównie certyfikatów KIR (2048 bitów) emitowanych w 2012 roku.

26-11-2012, wersja 2.01

1. W UPO powiększono pole informacji o zgodności ze strukturą logiczną - w przypadku niektórych deklaracji (np. VAT-7) zawartość pola przekraczała 1 linię tekstu.

20-1-2012, wersja 2.00


1. Została dołączona wersja 4 Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), a razem z nią m.in. słownik kodów urzędów skarbowych.

2. Poprawiono obsługę błędów przy dokonywaniu podpisu, takich jak np. źle włożona lub niewłożona karta do czytnika, niepodłączony kabel łączący czytnik z portem USB, nieaktualny certyfikat, itp.

3. Komponent podpowiada ostatni wybrany certyfikat.


 
Bezpłatny komponent dla programistów
Do pobrania
Wdrożenie
Przykładowe ekrany
Najczęściej zadawane pytania