Najnowsze zmiany

7-6-2017, wersja 3.20

1. Kolejny raz zmieniono protokół SSL wykorzystywany w komunikacji z serwerem testowym e-Deklaracje z TLS 1.0 na TLS 1.2. Zmiana jest związana ze zmianą tego protokołu przez serwis e-Deklaracje Ministerstwa Finansów od 1 czerwca 2017 na serwerze testowym i od 1 lipca 2017 na serwerze produkcyjnym. Wysyłka jest obsługiwana, podobnie jak w poprzednich wersjach, na wszystkich wersjach Windows XP, Vista, 7, 8 i 10.

9-11-2016, wersja 3.11

1. Ponownie zmieniono protokół SSL wykorzystywany w komunikacji z serwerem testowym e-Deklaracje z TLS 1.2 na TLS 1.0. Zmiana jest związana z wycofaniem się z wcześniejszej zmiany protokołu TLS przez serwis e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. 

18-10-2016, wersja 3.10

1. Zmieniono protokół SSL wykorzystywany w komunikacji z serwerem testowym e-Deklaracje z TLS 1.0 na TLS 1.2. Zmiana jest związana ze zmianą tego protokołu przez serwis e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Serwer produkcyjny dalej wykorzystuje TLS 1.0.

3-8-2016, wersja 3.03

1. Poprawiono obsługę danych autoryzacyjnych w przypadku wysyłki do serwera testowego e-Deklaracje. W poprzedniej wersji dane autoryzacyjne użytkownika wysyłane do serwera testowego były zamieniane na dane własne przekazu - to powodowało niemożność testowania wysyłki z własnymi danymi autoryzacyjnymi. Wysyłka do serwera produkcyjnego działała prawidłowo.

25-7-2015, wersja 3.02

1. Uzupełniono listę instalowanych bibliotek DLL, zapewniających komunikację SSL o biblioteki usunięte w poprzedniej wersji, które nie działały już prawidłowo na uaktualnionych Windows 7 i 8. Nowe biblioteki wymagają niestety obecności VC 2008 runtime. Żeby uniknąć konieczności instalacji VC 2008 runtime na starszych komputerach, wersje Windows wcześniejsze niż 7 będą wykorzystywały poprzednie biblioteki.

9-7-2015, wersja 3.01

1. Wymieniono biblioteki DLL zapewniające komunikację SSL na najnowsze wersje zapewniające prawidłowe działanie na uaktualnionych Windows 7 i 8.

2-2-2015, wersja 3.00

1. Dodano możliwość podpisywania deklaracji danymi autoryzacyjnymi.

22-1-2015, wersja 2.21

1. Poprawiono odbiór UPO w trybie tzw. batch, czyli nie wymagającym potwierdzania odbioru przez użytkownika - w poprzedniej wersji odbiór UPO wymagał jednak potwierdzania ekranów przez użytkownika.

10-1-2015, wersja 2.20

1. Dodano dwie nowe opcje umożliwiające uruchomienie programu w trybie tzw. batch, czyli nie wymagającym potwierdzania wysyłki przez użytkownika. Uruchomiony w takim trybie program wyśle dokument do wskazanego serwera i zakończy działanie. W takim przypadku warto uaktywnić opcję 'Trwały PIN' w ustawieniach karty kryptograficznej (zwykle zakładka 'Konfiguracja' w opcjach dotyczących karty kryptograficznej w Panelu Sterowania Windows) - wtedy wysyłka staje się całkowicie automatyczna i można w ten sposób 'seryjnie' wysłać dowolną liczbę kolejnych dokumentów. Szczegóły zostały opisane na stronie 'Wdrożenie'.

24-1-2013, wersja 2.11

1. Poprawiono graficzny wygląd niektórych okien.

13-1-2013, wersja 2.10

1. Dodano obsługę certyfikatów o długości klucza publicznego innej niż 1024 bity. Dotyczy to aktualnie głównie certyfikatów KIR (2048 bitów) emitowanych w 2012 roku.

26-11-2012, wersja 2.01

1. W UPO powiększono pole informacji o zgodności ze strukturą logiczną - w przypadku niektórych deklaracji (np. VAT-7) zawartość pola przekraczała 1 linię tekstu.

20-1-2012, wersja 2.00

1. Została dołączona wersja 4 Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), a razem z nią m.in. słownik kodów urzędów skarbowych.

2. Poprawiono obsługę błędów przy dokonywaniu podpisu, takich jak np. źle włożona lub niewłożona karta do czytnika, niepodłączony kabel łączący czytnik z portem USB, nieaktualny certyfikat, itp.

3. Komponent podpowiada ostatni wybrany certyfikat.