Komponent

  • Do czego służy? 'Przekaz do e-Deklaracje' służy do złożenia elektronicznego podpisu kwalifikowanego na przygotowanej w formacie XML deklaracji podatkowej, a następnie wysłania dokumentu do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Przekaz umożliwia również odebranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), oraz przeglądanie rezultatów wysyłki. Wysyłki można dokonywać na następujących wersjach Windows: Vista, 7, 8 i 10. Komponent umożliwia również 'seryjną' wysyłkę dokumentów, bez konieczności potwierdzania kolejnych ekranów przez użytkownika. Szczegóły opisano w Instrukcji obsługi.
  • Dla kogo jest? dla producentów oprogramowania zainteresowanych dokonywaniem wysyłki do systemu e-Deklaracje ze swoich produktów. Producent może umożliwić swojej aplikacji zapis deklaracji w wymaganym formacie XML a następnie uruchomić 'Przekaz do e-Deklaracje', tak aby użytkownik aplikacji mógł podpisać i wysłać dokument. Szczegóły opisano w sekcji Wdrożenie.
  • Ile kosztuje? Od wersji 4.00 wykorzystywanie komponentu wymaga zakupu licencji. Szczegóły zostały opisane w sekcji Zakup licencji.

Aktualności:

18-7-2018
Ministerstwo Finansów zmieniło algorytm szyfrowania przy dokonywaniu podpisu elektronicznego na SHA-256 (z poprzedniego SHA-1). Zmiana jest niestety duża - uaktualniony komponent będzie najprawdopodobniej wymagał do prawidłowego działania wersji Windows Vista lub nowszej. W teorii podpis powinien być również możliwy na Windows XP, ale tak chyba w praktyce nie jest. Microsoft ograniczył możliwości Windows XP w tym zakresie. Wykorzystanie komponentu począwszy od wersji 4.00 wymaga zakupu licencji.

7-6-2017
Ministerstwo Finansów ostatecznie zmieniło protokół SSL wykorzystywany w komunikacji z serwerami e-Deklaracje z TLS 1.0 na TLS 1.2. Zmiana obowiązuje od 1 czerwca 2017 na serwerze testowym i od 1 lipca 2017 na serwerze produkcyjnym. Nasz komponent umożliwia wysyłkę, podobnie jak w poprzednich wersjach, na wszystkich wersjach Windows: XP, Vista, 7, 8 i 10. Komponent oczywiście należy zaktualizować.

9-11-2016
Ministerstwo Finansów wycofało się z wcześniejszej zmiany wersji protokołu komunikacyjnego TLS w komunikacji z usługą WebServices bramki testowej e-Deklaracje – ponownie włączono TLS 1.0. W związku z tym, została udostępniona kolejna wersja 3.11 komponentu 'Przekaz do e-Deklaracje'. Komponent należy zaktualizować.

10-10-2016
Ministerstwo Finansów poinformowało, że w komunikacji z usługą WebServices bramki testowej e-Deklaracje zmieniło wersję protokołu komunikacyjnego TLS – zamiast stosowanego do tej pory TLS 1.0 będzie włączony protokół TLS w wersji 1.2. W związku z tym, została udostępniona nowa wersja 3.10 komponentu 'Przekaz do e-Deklaracje', spełniająca to wymaganie. Komponent należy zaktualizować.

13-8-2016
na stronie internetowej Przekaz JPK w połowie lipca 2016 został udostępniony 'siostrzany' komponent służący do przekazu jednolitych plików kontrolnych (JPK) do Ministerstwa Finansów. Podobnie, jak to jest w przypadku Przekazu do e-Deklaracje, komponent 'Przekaz JPK' może zostać łatwo zintegrowany z dowolną aplikacją księgową. Na stronie 'Przekaz JPK' udostępniliśmy również folder Baza wiedzy z przykładowymi plikami JPK: księgi rachunkowe, ewidencje VAT, ewidencja przychodów, faktury VAT, magazyn, oraz wyciągi bankowe, których wysyłka do serwera Ministerstwa Finansów zakończyła się zwrotem UPO z kodem '200'. To powinno pomóc użytkownikom w generowaniu podobnych plików z własnych aplikacji.