Dystrybucja

Komponent 'Przekaz do e-Deklaracje' może być dystrybuowany na dwa sposoby:

1. Razem z oprogramowaniem, które dostarcza XML deklaracji. W takiej sytuacji instalator oprogramowania może sam uruchomić plik instalatora 'Przekazu do e-Deklaracje' (np. w wersji 4.00 jest to plik 'edek400.exe') lub dać użytkownikowi taką opcję. 'Przekaz do e-Deklaracje' może również zainstalować niezależny instalator, kopiując odpowiednie pliki do foldera instalacji oraz rejestrując wskazane biblioteki – szczegóły opisano w Instrukcji obsługi.

2. Poprzez podanie użytkownikowi linku do strony pobrań 'Przekazu do e-Deklaracje': https://www.e-deklaracje.net/do-pobrania/ lub poprzez podanie bezpośredniego linku do pobrania instalatora, np.: https://www.e-deklaracje.net/ftp/edek400.exe