Folder roboczy i DOKUMENT.INI

Każdy folder roboczy zawiera początkowo dwa plik (zakodowane w ANSI):

  • 'Dokument.ini' - zawierający informacje dotyczące przebiegu wysyłki, oraz
  • 'Dokument.xml' - zawierający deklarację podatkową zapisaną w formacie XML

Program księgowy może w folderze roboczym utworzyć również dowolne inne pliki dla swoich potrzeb. W opisywanym przykładzie, foldery zostały zorganizowane następująco:

<folder główny z ID firmy> vat_7
          <folder roboczy za miesiąc '2011-10'>
                    'Dokument.ini'
                    'Dokument.xml'
          <folder roboczy za miesiąc '2011-11'>
                    'Dokument.ini'
                    'Dokument.xml'
          ...

Początkowa zawartość pliku 'Dokument.ini' musi być następująca (przykładowy plik 'Dokument.ini' jest dostępny w podfolderze 'Przyklad' po zainstalowaniu programu):

<poczatek pliku 'dokument.ini' od nastepnej linii>

[eDeklaracje]
PlikXMLNazwa=dokument.xml
MessageID=80
OdpowiedzWyslanySerwer=
OdpowiedzWyslanyHTTPStatus=
OdpowiedzWyslany=
OdpowiedzWyslanyData=
OdpowiedzWyslanyCzas=
OdpowiedzWyslanyRefID=
OdpowiedzWyslanyStatusKod=
OdpowiedzWyslanyStatusOpis=
OdpowiedzUPOSerwer=
OdpowiedzUPOHTTPStatus=
OdpowiedzUPO=
OdpowiedzUPOData=
OdpowiedzUPOCzas=
OdpowiedzUPOStatusKod=
OdpowiedzUPOStatusOpis=

[eDeklaracjeTest]
PlikXMLNazwa=dokument.xml
MessageID=80
OdpowiedzWyslanySerwer=
OdpowiedzWyslanyHTTPStatus=
OdpowiedzWyslany=
OdpowiedzWyslanyData=
OdpowiedzWyslanyCzas=
OdpowiedzWyslanyRefID=
OdpowiedzWyslanyStatusKod=
OdpowiedzWyslanyStatusOpis=
OdpowiedzUPOSerwer=
OdpowiedzUPOHTTPStatus=
OdpowiedzUPO=
OdpowiedzUPOData=
OdpowiedzUPOCzas=
OdpowiedzUPOStatusKod=
OdpowiedzUPOStatusOpis=

[DaneAutoryzujace]
DaneAutoryzujace=0
NIP=
ImiePierwsze=
Nazwisko=
DataUrodzenia=
Kwota=

[OpisZlozonegoPodpisu]

[WydrukDrukarka]

[WydrukAcrobat]

<koniec pliku 'dokument.ini' w poprzedniej linii>

W pliku 'dokument.ini' można zmienić jedynie pozycje:

PlikXMLNazwa=dokument.xml
MessageID=80

oraz w sekcji [DaneAutoryzujace]

DaneAutoryzujace=0
NIP=
ImiePierwsze=
Nazwisko=
DataUrodzenia=
Kwota=

Pozycja PlikXMLNazwa zawiera nazwę pliku XML, która może być dowolna. MessageID to numer ID pliku XML, który powinien być unikalny. Pozostałe pozycje są ustawiane przez sam program przekazu. Dane w sekcji [DaneAutoryzujace] umożliwiają dodanie do listy certyfikatów dodatkowej pozycji 'Dane autoryzujace', która umożliwi wysyłkę danych bez podpisu kwalifikowanego. W takim przypadku w pozycji DaneAutoryzujace należy wpisać wartość '1', natomiast w kolejnych pozycjach uzupełnić dane autoryzacyjne. W danych autoryzacyjnych, w przypadku wysyłania deklaracji rocznej przez samego podatnika (nie przedsiębiorcę), numer NIP można zastąpić numerem PESEL.

Przykładowo wypełniona sekcja [DaneAutoryzujace] może wyglądać np. następująco:

DaneAutoryzujace=1
NIP=1111111111
ImiePierwsze=JAN
Nazwisko=KOWALSKI
DataUrodzenia=19750101
Kwota=1000.01

Należy zwrócić uwagę na zgodność danych autoryzacyjnych z danymi własciciela umieszczonymi na samej deklaracji (duże i małe litery również). Numer NIP jest bez żadnych separatorów. Data urodzenia jest zapisana w formacie RRRRMMDD (rok, miesiąc, dzień), również bez żadnych separatorów np. data urodzenia 1 luty 1985 zostałaby zapisana jako: 19850201. Części dziesiętna i całkowita kwoty są oddzielone znakiem '.' (kropki). W przypadku wykorzystania numeru PESEL, w sekcji danych autoryzujących nie należy umieszczać numeru NIP, np.:

DaneAutoryzujace=1
PESEL=75010100078
ImiePierwsze=JAN
Nazwisko=KOWALSKI
DataUrodzenia=19750101
Kwota=1000.01

Czytaj dalej...