Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy 'Przekaz do e-Deklaracje'?

Komponent 'Przekaz do e-Deklaracje' służy do wysyłania dokumentów do systemu e-Deklaracje, oraz odbierania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). Po wywołaniu, z prawidłowo przygotowanym folderem roboczym, program podpisuje zawartość dokumentu wybranym certyfikatem kwalifikowanym i wysyła dane do systemu e-Deklaracje (testowego lub produkcyjnego, w zależności od wywołania), odbierając jednocześnie wstępne potwierdzenie odbioru, a następnie ostateczne UPO. Rezultaty przekazu są rejestrowane w plikach tekstowych, zgodnie z opisem.

Czy producent komponentu udziela wsparcia użytkownikom?

Nie udzielamy wsparcia (supportu) użytkownikom wykorzystującym 'Przekaz do e-Deklaracje'. Wsparcie jest natomiast udzielane producentom oprogramowania integrującym komponent ze swoimi produktami.

Obecnie każdy dostępny na rynku i prawidłowo zainstalowany certyfikat umożliwi komponentowi podpis i wysyłkę dokumentu, o ile system e-Deklaracje nie ma przerwy w działaniu. W przypadku przerwy w działaniu e-Deklaracje, operatorowi systemu zdarza się nie informować o tym na bieżąco na swojej stronie, tak, że czasem trudno jest ocenić czy problem komunikacyjny powstał u użytkownika czy w systemie e-Deklaracje. Warto dokonywać wysyłki odpowiednio wcześnie, nie w ostatniej chwili.

W przypadku prostego błędu użytkownika, np. źle włożona karta lub wtyczka do portu USB, czy nieaktualny certyfikat, komponent poinformuje o błędzie. Na pewno warto wymagać od użytkownika inicjalnej wysyłki do testowego serwera e-Deklaracji - to najlepiej testuje całą infrastrukturę. Zawartości plików XML program nie weryfikuje - trzeba wszystko przygotować zgodnie ze specyfikacją, przykłady i opisy są na stronie 'Wdrożenie'.

Co robić, jeżeli 'Przekaz do e-Deklaracje' nie działa prawidłowo?

1. w pierwszej kolejności należy komponent zaktualizować do najnowszej wersji.

2. w drugiej kolejności należy uruchomić 'Przekaz do e-Deklaracje' w trybie testowym (uruchomienie bez żadnego parametru), w którym testowy dokument jest wysyłany do serwera testowego e-Deklaracje i sprawdzić, czy system testowy również zwraca błąd. Jeżeli system testowy e-Deklaracje zwraca błąd, wówczas prosimy o opis przypadku i e-mail na adres: azaleski@anzasoft.pl. Jeżeli test przekazu jest pomyślny (zwraca kod 200 i UPO), wtedy przyczyna problemu leży po stronie producenta programu księgowego, lub użytkownika, najprawdopodobniej źródło dokumentu XML nie zostało przygotowane prawidłowo, zgodnie ze specyfikacją. XML należy wtedy po prostu poprawić - typowe przykłady umieściliśmy w sekcji 'Wdrożenie', nie analizujemy XML użytkowników.

Czy komponent może wysyłać dokumenty seryjnie (bez potwierdzenia)?

Tak. Jeżeli komponent zostanie uruchomiony z jedną z opcji -U lub -R, wtedy wykona swoją pracę bez konieczności potwierdzania kolejnych ekranów przez użytkownika. Szczegóły opisano w sekcji Wdrożenie.

Kiedy komponentu nie ma potrzeby aktualizować?

Nie ma potrzeby aktualizacji 'Przekazu do e-Deklaracje' w przypadku zmiany zawartości XML, np. w przypadku zmian w specyfikacji deklaracji PIT, VAT, lub innych dokumentów. Tych zmian musi dokonać producent programu księgowego lub innej aplikacji w swoim programie. 'Przekaz do e-Deklaracje' tylko podpisuje i wysyła gotowe dokumenty, w szczególności NIE weryfikuje merytorycznej zawartości dokumentów.

Kiedy komponent NALEŻY zaktualizować?

Gdy do komponentu dodawane są nowe funkcje, np. obsługa certyfikatów o długości klucza publicznego 2046 i 4096 bitów, czy współpraca z Windows 7, 8, 10 po uaktualnieniu SSL przez Microsoft, aktualizacja może być konieczna, tak więc przed wysyłką deklaracji może mieć sens zaktualizowanie komponentu.

Kto jest producentem komponentu?

Producentem komponentu 'Przekaz do e-Deklaracje' jest firma Anzasoft

Jesteśmy obecni na rynku od 15 października 1998. Naszym podstawowym produktem jest program kadrowo-płacowy SuperPłace, w którym komponent jest wykorzystywany od listopada 2009. Na stronach e-deklaracje.net 'Przekaz do e-Deklaracje' został udostępniony jako odrębny produkt.