Opcje połączenia

Dodatkowy ekran opcji połączenia umożliwia podanie parametrów serwera proxy, jeżeli połączenie z internetem nie jest bezpośrednie. Ekran opcji połączenia jest dostępny po wybraniu przycisku 'Opcje Połączenia' na ekranach wysyłki podpisanego dokumentu, oraz odbioru UPO: