Podsumowanie

Aby dokonać wysyłki deklaracji VAT-7 do systemu e-Deklaracje, zainstalowano, a następnie uruchomiono program 'Przekaz do e-Deklaracje' z następującymi parametrami:

"C:\Program Files\Anzasoft\Przekaz do e-Deklaracje\edek.exe" -P
"C:\Appsdevl\APPS\Ksiega\Dokumenty\firma_14\vat_7\2011_11"

parametr -P oznacza, że wysyłka ma zostać dokonana do produkcyjnego serwera e-Deklaracje. Użycie parametru -R spowoduje automatyczną wysyłkę dokumentu bez konieczności potwierdzania kolejnych ekranów wysyłki przez użytkownika. W przypadku wysyłki automatycznej należy wysłać pierwszy dokument wybierając parametr -P, a wszystkie kolejne dokumenty wybierając parametr -R. W ten sposób certyfikat wybrany przez użytkownika zostanie automatycznie wybrany dla kolejnych dokumentów.

W przypadku wysyłki seryjnej, należy po każdej wysyłce monitorować plik 'DOKUMENT.INI' tak, aby przy wystąpieniu błędów można było przerwać wysyłkę. W przypadku wysyłkii 'seryjnej', warto również uaktywnić opcję 'Trwały PIN' w ustawieniach karty kryptograficznej (zwykle zakładka 'Konfiguracja' w opcjach dotyczących karty kryptograficznej np. w Panelu Sterowania Windows) - wtedy wysyłka staje się całkowicie automatyczna, ponieważ nie wymaga wprowadzania numeru PIN przy wysyłce kolejnych dokumentów.

W celu przetestowania integracji programu księgowego z 'Przekazem do e-Deklaracje', należy skorzystać z analogicznej opcji '-T' wysyłającej dane do serwera testowego (lub opcji -U automatycznie wysyłającej do serwera testowego dokument bez konieczności potwierdzania kolejnych ekranów wysyłki przez użytkownika). Wysyłka nieprawdziwych danych do serwera produkcyjnego może doprowadzić do poważnych konsekwencji dla właściciela certyfikatu.

W programie księgowym należy dokonać weryfikacji wysyłanych danych przed wygenerowaniem XML. System e-Deklaracje nie przyjmie danych niekompletnych, w których np. brak jest poczty lub powiatu w adresie firmy, czy też wszystkich wymaganych kwot i niekompletną wysyłkę trzeba będzie powtórzyć.

Dane dotyczące rezultatów wysyłki są zapisywane w pliku 'Dokument.ini' - program wywołujący 'Przekaz do e-Deklaracje' może z nich skorzystać np. w celu rejestracji rezultatów wysyłki w swoim rejestrze. Po zakończeniu działania, program 'Przekaz do e-Deklaracje' zapisuje w rejestrze Windows w kluczu “HKEY_CURRENT_USERSoftwareAnzaEdek” i pozycji “ProgramZamkniety” wartość “1”. Ustawiając tą wartość na np. “0” przed uruchomieniem programu można monitorować zakończenie jego działania. Szczegóły dotyczące zawartości pliku 'Dokument.ini' oraz foldera roboczego przed i po wysyłce zostały opisane w Instrukcji obsługi.

Po dokonaniu wysyłki, serwer e-Deklaracje zwraca  informację o wstępnym przetworzeniu deklaracji (np. kod 301), a następnie, zwykle po kilku godzinach, możliwe jest odebranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) z kodem 200 (Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie). Odebranie UPO z kodem 200 oznacza, że deklaracja została złożona i że technicznie ma prawidłową zawartość. Deklaracji, której złożenie potwierdzono kodem 200 w żadnym wypadku nie należy ponownie składać w Urzędzie skarbowym. Można oczywiście zawsze złożyć jej korektę.

Odebrania UPO dokonuje sam użytkownik - w tym celu należy ponownie uruchomić program 'Przekaz do e-Deklaracje' z tymi samymi parametrami jak przy wysyłce (tzn. "C:\Program Files\Anzasoft\Przekaz do e-Deklaracje\edek.exe" -P "C:\Appsdevl\APPS\Ksiega\Dokumenty\firma_14\vat_7\2011_11"), a następnie wybrać przycisk 'Odbierz UPO', po uprzednim wybraniu odpowiedniej opcji na ekranie powitania.

Odebranie UPO jest również możliwe, chociaż mniej wygodne, przy wykorzystaniu interaktywnego pliku PDF udostępnionego przez Ministerstwo Finansów na stronie Formularze interaktywne - UPO. W celu odebrania UPO należy wtedy podać numer referencyjny RefID, który program 'Przekaz do e-Deklaracje' udostępnia po dokonaniu wysyłki (numer można skopiować do schowka Windows i wkleić w interaktywny formularz).

Po odebraniu UPO, każde ponowne uruchomienie programu 'Przekaz do e-Deklaracje'z tymi samymi parametrami (tzn. "C:\Program Files\Anzasoft\Przekaz do e-Deklaracje\edek.exe" -P "C:\Appsdevl\APPS\Ksiega\Dokumenty\firma_14\vat_7\2011_11") spowoduje otwarcie ekranu przeglądania rezultatów wysyłki (UPO).