Przykładowe ekrany

Po uruchomieniu programu pojawia się ekran powitalny, ekran odbioru Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) lub ekran przeglądania rezultatów wysyłki, w zależności od etapu wysyłki. Z menu po lewej stronie wybierz ekran, który chcesz teraz obejrzeć.