XML deklaracji PIT-11(21)

W celu ułatwienia wdrożenia przesyłania innych deklaracji niż VAT-7, na kolejnych kilku stronach przedstawiono przykładowe źródła XML innych deklaracji. Każdy z zaprezentowanych na kolejnych stronach plików został wysłany do systemu testowego e-Deklaracje i otrzymał potwierdzenie odbioru z kodem 200.

Przykładowa zawartość pliku XML z deklaracją PIT-11(21) (początek zawartości pliku od '<Deklaracja' koniec na '</Deklaracja>'):

   <Deklaracja xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2014/12/08/1887/"
xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/">
      <Naglowek>
         <KodFormularza kodPodatku="PIT" kodSystemowy="PIT-11 (21)"
rodzajZobowiazania="Z" wersjaSchemy="1-0E">PIT-11</KodFormularza>
         <WariantFormularza>21</WariantFormularza>
         <CelZlozenia poz="P_6">1</CelZlozenia>
         <Rok>2014</Rok>
         <KodUrzedu>1433</KodUrzedu>
      </Naglowek>
      <Podmiot1 rola="Płatnik">
         <etd:OsobaFizyczna>
            <etd:NIP>1111111111</etd:NIP>
            <etd:ImiePierwsze>TELESFOR</etd:ImiePierwsze>
            <etd:Nazwisko>KOWALSKI</etd:Nazwisko>
            <etd:DataUrodzenia>1965-03-02</etd:DataUrodzenia>
         </etd:OsobaFizyczna>
      </Podmiot1>
      <Podmiot2 rola="Podatnik">
         <etd:OsobaFizyczna>
            <etd:PESEL>66010100073</etd:PESEL>
            <etd:ImiePierwsze>MONIKA</etd:ImiePierwsze>
            <etd:Nazwisko>TESTOWSKA</etd:Nazwisko>
            <etd:DataUrodzenia>1966-01-12</etd:DataUrodzenia>
         </etd:OsobaFizyczna>
         <etd:AdresZamieszkania rodzajAdresu="RAD">
            <etd:AdresPol>
               <etd:KodKraju>PL</etd:KodKraju>
               <etd:Wojewodztwo>MAZOWIECKIE</etd:Wojewodztwo>
               <etd:Powiat>WARSZAWA</etd:Powiat>
               <etd:Gmina>WOLA</etd:Gmina>
               <etd:Ulica>UL. NOWOTKI</etd:Ulica>
               <etd:NrDomu>5</etd:NrDomu>
               <etd:NrLokalu>7</etd:NrLokalu>
               <etd:Miejscowosc>WARSZAWA</etd:Miejscowosc>
               <etd:KodPocztowy>00-849</etd:KodPocztowy>
               <etd:Poczta>WARSZAWA</etd:Poczta>
            </etd:AdresPol>
         </etd:AdresZamieszkania>
      </Podmiot2>
      <PozycjeSzczegolowe>
         <P_24>3</P_24>
         <P_25>23113.94</P_25>
         <P_26>917.8</P_26>
         <P_27>22196.14</P_27>
         <P_29>1519</P_29>
         <P_30>0</P_30>
         <P_31>0</P_31>
         <P_32>0</P_32>
         <P_33>0</P_33>
         <P_34>0</P_34>
         <P_35>0</P_35>
         <P_36>0</P_36>
         <P_38>0</P_38>
         <P_39>0</P_39>
         <P_40>0</P_40>
         <P_41>0</P_41>
         <P_42>0</P_42>
         <P_43>0</P_43>
         <P_44>0</P_44>
         <P_45>0</P_45>
         <P_46>0</P_46>
         <P_47>0</P_47>
         <P_48>0</P_48>
         <P_49>0</P_49>
         <P_50>0</P_50>
         <P_51>0</P_51>
         <P_52>0</P_52>
         <P_53>0</P_53>
         <P_54>0</P_54>
         <P_55>0</P_55>
         <P_56>0</P_56>
         <P_57>0</P_57>
         <P_62>0</P_62>
         <P_63>0</P_63>
         <P_65>0</P_65>
         <P_66>2202.74</P_66>
         <P_68>1074.45</P_68>
         <P_72>2</P_72>
      </PozycjeSzczegolowe>
      <Pouczenie>Za uchybienie obowiązkom płatnika grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.</Pouczenie>
   </Deklaracja>
 
Czytaj dalej...