XML deklaracji PIT-4R(3)

Przykładowa zawartość pliku XML z deklaracją PIT-4R(3) (początek zawartości pliku od '<Deklaracja' koniec na '</Deklaracja>'):

<Deklaracja xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2011/12/12/718/"
xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/">
  <Naglowek>
    <KodFormularza kodPodatku="PIT" kodSystemowy="PIT-4R (3)"
rodzajZobowiazania="P" wersjaSchemy="1-0E">PIT-4R</KodFormularza>
    <WariantFormularza>3</WariantFormularza>
    <CelZlozenia poz="P_6">1</CelZlozenia>
    <Rok>2011</Rok>
    <KodUrzedu>2802</KodUrzedu>
  </Naglowek>
  <Podmiot1 rola="Płatnik">
    <etd:OsobaFizyczna>
      <etd:NIP>1111111111</etd:NIP>
      <etd:ImiePierwsze>ANDRZEJ</etd:ImiePierwsze>
      <etd:Nazwisko>KOWALSKI</etd:Nazwisko>
      <etd:DataUrodzenia>1975-02-02</etd:DataUrodzenia>
    </etd:OsobaFizyczna>
    <AdresZamieszkaniaSiedziby rodzajAdresu="RAD">
      <etd:AdresPol>
        <etd:KodKraju>PL</etd:KodKraju>
        <etd:Wojewodztwo>MAZOWIECKIE</etd:Wojewodztwo>
        <etd:Powiat>WARSZAWA</etd:Powiat>
        <etd:Gmina>BIAŁOŁĘKA</etd:Gmina>
        <etd:Ulica>NOWODWORSKA</etd:Ulica>
        <etd:NrDomu>22 G</etd:NrDomu>
        <etd:Miejscowosc>WARSZAWA</etd:Miejscowosc>
        <etd:KodPocztowy>03-133</etd:KodPocztowy>
        <etd:Poczta>WARSZAWA</etd:Poczta>
      </etd:AdresPol>
    </AdresZamieszkaniaSiedziby>
  </Podmiot1>
  <PozycjeSzczegolowe>
    <P_19>3</P_19>
    <P_20>3</P_20>
    <P_21>3</P_21>
    <P_22>3</P_22>
    <P_23>3</P_23>
    <P_24>3</P_24>
    <P_25>10000</P_25>
    <P_26>10001</P_26>
    <P_27>10002</P_27>
    <P_28>10003</P_28>
    <P_29>10004</P_29>
    <P_30>10005</P_30>
    <P_31>3</P_31>
    <P_32>3</P_32>
    <P_33>3</P_33>
    <P_34>3</P_34>
    <P_35>3</P_35>
    <P_36>3</P_36>
    <P_37>10006</P_37>
    <P_38>10007</P_38>
    <P_39>10008</P_39>
    <P_40>10009</P_40>
    <P_41>10010</P_41>
    <P_42>10011</P_42>
    <P_55>10000</P_55>
    <P_56>10001</P_56>
    <P_57>10002</P_57>
    <P_58>10003</P_58>
    <P_59>10004</P_59>
    <P_60>10005</P_60>
    <P_61>10006</P_61>
    <P_62>10007</P_62>
    <P_63>10008</P_63>
    <P_64>10009</P_64>
    <P_65>10010</P_65>
    <P_66>10011</P_66>
    <P_143>10000</P_143>
    <P_144>10001</P_144>
    <P_145>10002</P_145>
    <P_146>10003</P_146>
    <P_147>10004</P_147>
    <P_148>10005</P_148>
    <P_149>10006</P_149>
    <P_150>10007</P_150>
    <P_151>10008</P_151>
    <P_152>10009</P_152>
    <P_153>10010</P_153>
    <P_154>10011</P_154>
    <P_167>10000</P_167>
    <P_168>10001</P_168>
    <P_169>10002</P_169>
    <P_170>10003</P_170>
    <P_171>10004</P_171>
    <P_172>10005</P_172>
    <P_173>10006</P_173>
    <P_174>10007</P_174>
    <P_175>10008</P_175>
    <P_176>10009</P_176>
    <P_177>10010</P_177>
    <P_178>10011</P_178>
  </PozycjeSzczegolowe>
  <Pouczenie>W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwot z poz. od 167 do 178 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn. zm.).</Pouczenie>
  <Oswiadczenie>Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za uchybienie obowiązkom płatnika.</Oswiadczenie>
</Deklaracja>

Czytaj dalej...