XML deklaracji PIT-8AR(1)

Przykładowa zawartość pliku XML z deklaracją PIT-8AR(1) (początek zawartości pliku od '<Deklaracja' koniec na '</Deklaracja>'):

<Deklaracja xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2011/12/12/720/"
xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/">
  <Naglowek>
    <KodFormularza kodPodatku="PPR" kodSystemowy="PT-8AR (1)"
rodzajZobowiazania="P" wersjaSchemy="1-0E">PIT-8AR</KodFormularza>
    <WariantFormularza>1</WariantFormularza>
    <CelZlozenia poz="P_6">1</CelZlozenia>
    <Rok>2011</Rok>
    <KodUrzedu>1002</KodUrzedu>
  </Naglowek>
  <Podmiot1 rola="Płatnik">
    <etd:OsobaFizyczna>
      <etd:NIP>3333333333</etd:NIP>
      <etd:ImiePierwsze>MACIEJ</etd:ImiePierwsze>
      <etd:Nazwisko>NOWAK</etd:Nazwisko>
      <etd:DataUrodzenia>1975-02-02</etd:DataUrodzenia>
    </etd:OsobaFizyczna>
    <AdresZamieszkaniaSiedziby rodzajAdresu="RAD">
      <etd:AdresPol>
        <etd:KodKraju>PL</etd:KodKraju>
        <etd:Wojewodztwo>MAZOWIECKIE</etd:Wojewodztwo>
        <etd:Powiat>WARSZAWA</etd:Powiat>
        <etd:Gmina>BIAŁOŁĘKA</etd:Gmina>
        <etd:Ulica>NOWODWORSKA</etd:Ulica>
        <etd:NrDomu>22 G</etd:NrDomu>
        <etd:Miejscowosc>WARSZAWA</etd:Miejscowosc>
        <etd:KodPocztowy>03-133</etd:KodPocztowy>
        <etd:Poczta>WARSZAWA</etd:Poczta>
      </etd:AdresPol>
    </AdresZamieszkaniaSiedziby>
  </Podmiot1>
  <PozycjeSzczegolowe>
    <P_19>100</P_19>
    <P_20>200</P_20>
    <P_21>300</P_21>
    <P_22>400</P_22>
    <P_23>500</P_23>
    <P_27>101</P_27>
    <P_28>102</P_28>
    <P_29>103</P_29>
    <P_30>104</P_30>
    <P_175>100</P_175>
    <P_176>200</P_176>
    <P_177>300</P_177>
    <P_178>400</P_178>
    <P_179>500</P_179>
    <P_183>101</P_183>
    <P_184>102</P_184>
    <P_185>103</P_185>
    <P_186>104</P_186>
    <P_199>100</P_199>
    <P_200>200</P_200>
    <P_201>300</P_201>
    <P_202>400</P_202>
    <P_203>500</P_203>
    <P_204>0</P_204>
    <P_205>0</P_205>
    <P_206>0</P_206>
    <P_207>101</P_207>
    <P_208>102</P_208>
    <P_209>103</P_209>
    <P_210>104</P_210>
  </PozycjeSzczegolowe>
  <Pouczenie>W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwot z poz. od 199 do 210 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn. zm.).</Pouczenie>
  <Oswiadczenie>Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za uchybienie obowiązkom płatnika.</Oswiadczenie>
</Deklaracja>

Czytaj dalej...