XML innych deklaracji

Wszystkie przykładowe pliki XML z zawartością deklaracji zostały przygotowane na podstawie zawartości pliku generowanego przez wtyczkę (plug-in) do systemu e-Deklaracje. Identyczny plik XML można przygotować w oparciu o opublikowane przez Ministerstwo Finansów na stronach ePuap Struktury dokumentów XML (należy w tym celu wykorzystać opcję 'Szukaj w portalu ePuap', a po odczycie wzoru aktualnej wersji danego dokumentu, np. PIT-11, wykorzystać plik wzoru XSD), ale znacznie łatwiej jest to zrobić w oparciu o przykładowy XML generowany przez wtyczkę. Plik wygenerowany przez wtyczkę jest już praktycznie w całości znormalizowany (skanonizowany) i dlatego wygodnie jest go wykorzystać jako wzorzec.

Inna sprawa, że Ministerstwo Finansów na stronie e-Deklaracji nie publikuje aktualnych formularzy interaktywnych z wystarczającym wyprzedzeniem tak, aby umożliwić programistom wcześniejsze przygotowanie swojego oprogramowania. Dowód na to mamy np. w dniu 1-1-2015, jest godz. 15, a na stronie interaktywnych formularzy PIT dalej znajdują się nieaktualne już wersje obowiązujące w 2014 roku (np. PIT-11(20), PIT-4R(4) itd.).

Uwaga: dokonanie zmian w zawartości klauzul pliku XML, prowadzi do niemożności zweryfikowania podpisu przez system e-Deklaracje (informacja 'Nieprawidłowy podpis'). Jedyne modyfikowalne treści to kwoty i dane z deklaracji. Program 'Przekaz do e-Deklaracje' usuwa z każdej linii pliku przygotowanego przez program wywołujący początkowe spacje, oraz znaki przejścia do nowej linii. Nie dokonuje żadnych innych zmian, a w szczególności nie normalizuje (kanonizuje) pliku.

Czytaj dalej...